Stel uw vraag

Privacy policy   14-07-2020

Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert, zodat jouw bestelling veilig kan worden verwerkt.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Centra meubel bv worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@centrameubel.nl , waarbij wij u de naam en het adres zullen mededelen van de afdeling binnen Centra meubel bv die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten.  Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@centrameubel.nl